Front page - Procountor - på svenska (Finland)

Ett användarvänligt ekonomistyrnings­system

Läs mer

Procountor är en kostnadseffektiv totallösning för redovisningsbyråer.

Med hjälp av Procountor kan du göra din redovisningsbyrå digital på en gång! Över 800 redovisningsbyråer i Norden litar redan på Procountor, som har utvecklats för att effektivisera redovisningsbyråns rutiner och förbättra samarbetet mellan redovisningsbyrån och kundföretaget.

Alla bokföringsuppgifter och verktyg på en och samma plats.

Företaget får tillgång till ett heltäckande online bokföringsprogram med flera användbara verktyg för att följa upp företagets ekonomi. Procountor lämpar sig även utmärkt för gemensam användning av kundföretaget och redovisningsbyrån.

Totallösning för redovisningsbyråer

Läs mer

Lösning för företagets ekonomi

Läs mer
ominaisuudet1

Ett användarvänligt ekonomistyrningssystem

Elektronisk ekonomiförvaltning innebär en effektiv hantering av företagets ekonomiförvaltning med hjälp av moderna elektroniska verktyg.

Läs mer

ominaisuudet2

Det heltäckande programpaketet

Du får alla verktyg som behövs för elektronisk ekonomiförvaltning liksom ett mångsidigt samarbetsnätverk.

Läs mer

ominaisuudet3

Fördelar både för kunden och för redovisningsbyrån

Procountor-programmen erbjuder företaget bästa möjliga slutresultat i samarbete med en kunnig redovisningsbyrå. Den elektroniska ekonomiförvaltningen har både kunden och bokföraren åtkomst till samma information och rapporter.

Läs mer